Pascale Marthine Tayou is een kunstenaar van Kameroense origine. Hij verblijft en werkt in België, Gent, en heeft ook de Belgische nationaliteit verworven. Maar Pascale is ook een nomade, hij zwerft de wereld rond om, op invitatie, projecten uit te denken en te realiseren. Zijn kunst wordt getoond in talrijke musea over de ganse wereld en hij wordt steevast gevraagd voor belangrijke kunstmanifestaties zoals ‘Documenta’ in Kassel (Duitsland), ‘Skulptur Münster’ (Duitsland) en tweemaal op de overbekende Biënnale van Venetië in 2007 en 2009. Over het wereldlijke spel tussen geld en macht, de belangrijkste en onontkoombare drijfveren van ‘de mens’, ook in de wereld van de kunst, wil Pascale met “zijn” kunst, via installaties, tekeningen, sculpturen en performances, ons juist de spanningen en het onrecht toonbaar maken tussen ‘overheerser’ en ‘onderdrukte’, tussen Noord en Zuid, tussen schepper en toeschouwer. Met een ‘zogenaamde’ nonchalance, maar reken maar op een sterke creatieve precisie, wil Tayou met zijn beeldend werk het brutale onrecht en de onrechtvaardigheid in onze wereld blootleggen en visualiseren. De installaties van Pascale Marthine Tayou komen vaak over als het werk van een ‘gemeenschap’, waarin hij eer betoont aan het dagdagelijkse leven, aan menselijke ontmoetingen, aan het ‘toeval’. Zijn werkwijze en artistieke attitude is geen verering van kunst an sich of ‘de’ kunsten’ met grote K, maar voor hem is kunst een eenvoudige, maar duidelijke manier van communicatie, die hij op een eigenzinnige wijze ontwikkeld heeft sinds 1994 via alle mogelijke media, van tekeningen tot performances. Al zijn creativiteit wordt gevoed door zijn persoonlijke ervaringen en deze versmelt Pascale behendig met Afrikaanse en Europese symbolen in zijn werk.

ATELIER van PASCALE MARTHINE TAYOU

BC architects werd in 2018 gevraagd door Tayou om het 1.650 m²  grote complex van loodsen om te bouwen naar een atelier en tentoonstellingsruimte. Hierna een toelichting over hun concept.

De kunstenaar Pascale Marthine Tayou wenst bestaande loodsen werkbaarder te maken en tevens om te vormen tot een plek van creativiteit en hospitaliteit. 

De loodsen worden minimaal gerenoveerd door middel van een nieuwe werkvloer en een nieuwe waterkering op het dak. Vervolgens worden de loodsen gestript tot op de stalen draagstructuur: alle binnenmuren verdwijnen en deze doorlopende open ruimte wordt de nieuwe expo- en werkruimte.

 

 

 

Binnen de loodsen wordt een lange balk ontworpen, dewelke de nieuwe open ruimte van de loodsen structureert in een meer publiek en privé gedeelte. Deze balk is verwarmd, en huisvest ateliers, bureau, onthaal, residenties, en basisvoorzieningen.

De balk is opgebouwd uit 2 lange rekken, zogenaamde ‘pallet racks’, die dienst doen als structuur van het volume, maar ook andere functies uitoefenen. Langs de buitenkant doen de rekken dienst als opslag, en langs de binnenkant zijn deze rekken naast opslag tevens ook keuken, bed, kast, sofa en werkbank.

 

De isolerende schil van de woonbalk bestaat uit kalkhennep, die zichtbaar is gelaten. Voorts worden er standaard materialen als afwerking gebruikt. Het gebruik van bio-gebaseerde materialen in combinatie met een repetitieve en pragmatische ontwerpaanpak resulteert in een strakke en bruikbare infrastructuur voor de kunstenaar Pascale Marthine Tayou.

 

De balk werd grotendeels gebouwd in een 5 weken durend ‘Urban Construction Camp’ waarbij vrijwilligers onder leiding van BC architects & studies op de site sliepen, aten en werkten en lezingen

volgden.

 

EEN WANDELING  doorheen de fascinerende wereld van Pascale Marthine Tayou.