Over de VZW

De middelheim promotors is een vzw opgericht ter ondersteuning van het Middelheimmuseum.

Vijftien jaar na de start van het Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim namen enkele prominente Antwerpenaren het initiatief om ter ondersteuning van het museum een vereniging zonder winstoogmerk op te richten die de naam MIDDELHEIM PROMOTORS meekreeg.

De lijst van de stichters oogt indrukwekkend. De namen van velen onder hen, hoewel sommigen reeds overleden, blijven in het collectief geheugen voortbestaan : Lode Craeybeckx, Ludo Bekkers, Fernand Bertrand, Arthur Dralans, Paul Dufour, Nathan Ferstenberg, Frank Pepermans, Pierre Peré, Jozef Ramaekers, Carlo Van Den Bosch, Maurice Velge, Henri Verhulst, Luc Wauters en Frans Wildiers.

Reeds vrij snel na haar oprichting werd de vzw onder de hoge bescherming van hare majesteit Koningin Fabiola geplaatst.

Volgens de oorspronkelijke tekst van statuten heeft de vzw tot doel:

  1. In hoofdzaak de verzameling van het museum uit te breiden;
  2. Het Middelheimmuseum opvoeren tot levend en leidinggevend cultuurcentrum van hedendaagse kunst;
  3. Tentoonstellingen van hedendaagse kunst op zowel nationaal als internationaal vlak in te richten of de inrichting ervan te bevorderen.

De vzw Middelheim Promotors is deze doelstellingen doorheen de jaren op een bevlogen wijze in de praktijk blijven zetten.

Sponsors & Financiële Partners

Wil je ook sponsoren?

Indien je Middelheim Promotors VZW wenst te sponsoren kan dit op verschillende manieren.

Gebruik onderstaand contactformulier, wij bieden graag een antwoord op uw vragen.