Middelheim Museum Young Artists Prize

 

 

Voor de tweede maal organiseert de vriendenvereniging van het Middelheimmuseum, Middelheim Promotors vzw, met de steun van Delen Private Bank  en de Koning Boudewijnstichting, een creatiewedstrijd voor kunst in openlucht. Daarmee wenst zij jong talent te ondersteunen en de creatie van werk in openlucht te bevorderen. Het gaat dus om een voorstel voor een oorspronkelijk werk dat na de selectie gerealiseerd kan worden binnen een tijdspanne van 5 maanden.

Alle beeldend kunstenaars, jonger dan 30 jaar die in België wonen, mochten aan deze wedstrijd deelnemen en 54 kunstenaars stelden een nieuw werk voor.

Uit de inzendingen werd door een jury, samengesteld uit Sara Weyns (directeur Middelheimmuseum), Luc Bertrand (voorzitter Middelheim Promotors), Filips De Ferm (Delen Private Bank ), Katrien Laenen (Coördinator Kunstcel Vlaamse Gemeenschap) en Adrien Tirtiaux (kunstenaar), drie laureaten gekozen die hun ontwerp zullen realiseren op verschillende plaatsen in het Middelheimmuseum. De kunstenaars gaan dit voorjaar meteen aan de slag samen met het team van het Middelheimmuseum, en de werken worden tot eind 2018 tentoongesteld.

De jury selecteerde een winnaar uit de drie laureaten. Op 23 juni – tijdens het Midzomerfeest georganiseerd door de Middelheim Promotors – sleepte Isabel Fredeus de felbegeerde prijs in de wacht. Zij ontvangt een geldprijs van € 5.000.

De aanwezigen op het Midzomerfeest kenden daarnaast een publieksprijs toe. Die werd ook gewonnen door Isabel Fredeus.

Zaterdag 23 juni, Midzomer in Middelheimmuseum

 

 

Het werk van winnares Isabel PREDEUS Under the Weather 

De kunstenaar maakt een sculptuur met handgeblazen stormglas: een traditioneel instrument om menselijke activiteit af te stemmen op de weersomstandigheden.

Het weer is een alomtegenwoordig gespreksonderwerp (en een steeds meer beladen thema. Maar het werk fungeert ook als een herinnering aan de natuur, aan omstandigheden die ons worden opgelegd, aan de beperkingen van ons menszijn. Zo is het werk zowel introvert als extrovert. Een prikkelend concept met een krachtig poëtisch potentieel.

Uit het juryrapport:

“De jury feliciteert de kunstenaar met haar werk, dat op een opmerkelijke manier ingaat op de eigenheid van een museum zonder dak, en op de plaats die het museum ziet voor de grote én de kleine onderwerpen van het leven in de kunst”, klinkt het.

“Het idee van het weer werd door de kunstenaar op intelligente manier ingezet om zowel de grote uitdagingen van het leven op deze planeet voor de komende generaties, als de small talk die deel uitmaakt van onze alledaagse kleine ontmoetingen, centraal te stellen in haar werk.”

Indrukken van een mooie zaterdagavond, 23 juni 2018

 

DE LAUREATEN

ISABEL FREDEUS

Under the Weather
°1991, woont in Antwerpen
Behaalde haar Masterdiploma aan Sint-Lucas te Antwerpen
Heeft een atelier in Extra City

De kunstenaar maakt een sculptuur met handgeblazen stormglas:  een traditioneel instrument om menselijke activiteit af te stemmen op de weersomstandigheden. Het weer is een alomtegenwoordig gespreksonderwerp (en een steeds meer beladen thema). Maar het werk fungeert ook als een herinnering aan de natuur, aan omstandigheden die ons worden opgelegd, aan de beperkingen van ons menszijn. Zo is het werk zowel introvert als extrovert. Een prikkelend concept met een krachtig poëtisch potentieel.

MARTA GALMOZZI

Untitled
°1991, woont in Antwerpen
Studeert aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen

Marta Galmozzi benadert het thema van de menselijke figuur, alomtegenwoordig in de collectie van het Middelheimmuseum, op een eigenzinnige manier. Dat doet ze met een  speelse combinatie van 2D en 3D (foto en sculptuur), van dynamiek en stilstand en van herkenbaarheid en verwarring. Doordrongen van de beeldhouwtraditie geeft ze een heldere hedendaagse invulling aan de klassieken.

FLORIAN MERTENS

Wingtipsection STANDS by Draake Manufactures
°1990, woont in Kalmthout
Behaalde zijn Masterdiploma aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en is docent beeldhouwkunst aan de Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten Arendonk

Het werk van Florian Mertens getuigt van ambitie en verbeeldingskracht. Zijn installatie is sterk suggestief, zowel in de fictie als in de schaal die het naar voor schuift.  Het werk doet een uitspraak over het gehele museumterrein, maar behoudt ondanks die monumentaliteit duidelijk een eigen integriteit.  Het zoekt bovendien een boeiend contrast tussen industrieel en ambachtelijk. Het is een wereld die zich opent, waarin de toeschouwer kan verdwalen.

CREATIEWEDSTRIJD 2015

NAAR AANLEIDING VAN HET VIJFTIGJARIG JUBILEUM VAN DE VZW MIDDELHEIM PROMOTORS WERD IN 2014, IN SAMENWERKING MET HET MIDDELHEIMMUSEUM, EEN CREATIEWEDSTRIJD VOOR JONGE KUNSTENAARS GELANCEERD.

Alle studenten en oud-studenten (maximum 30 jaar oud) die studeren of gestudeerd hebben aan een officiële Belgische kunsthogeschool konden aan de wedstrijd deelnemen. Van 1 oktober 2014 tot 31 januari 2015 werd door de 67 deelnemers een  ontwerp ingediend voor de realisatie van een werk in openlucht. De jury, bestaande uit Luc Bertrand (voorzitter), Carine Fol, Denis Gielen, Philip Heylen, Angel Vergara, Henk Visch en Sara Weyns selecteerde uit deze inzendingen drie laureaten, m.n. Jesse CremersKasper De Vos en Amber Vanluffelen die elk een bedrag van (maximum) 5.000 euro ontvingen om hun ontwerp te realiseren. Op 24 oktober 2015, bij de officiële opening van de feestelijkheden van het jubileumjaar, koos de jury het werk “Untitled” van Amber Vanluffelen als winnaar van de creatiewedstrijd. Een beschouwing over en een beschrijving van het winnende werk vindt u via deze link. De gerealiseerde projecten van de drie laureaten zullen gedurende 6 maanden in het Middelheimmuseum tentoongesteld worden. Een korte beschrijving van hun werken vindt u verder op deze pagina. De projecten van de andere kandidaten konden worden ingezien in het Braempaviljoen tijdens de tentoonstelling “Le Bruit des Choses” en kan u nog steeds bekijken via onderstaande link..
Hieronder vindt u ook nog een film waarin enkele van de kandidaten aan bod komen. Om misverstanden te vermijden, vermelden we dat alle deelnemers uit de lijst in aanmerking kwamen voor de ledenprijs en niet de deelnemers die ook een filmpje aanleverden.

Deze wedstrijd wordt gerealiseerd met de steun van Delen Private Bank(hoofdsponsor) en van het Erfgoedfonds, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting.

De Laureaten

Cremers Jesse

(Alès, 6 augustus 1985)
Master in de beeldende kunsten (afstudeerrichting vrije kunsten) – LUCA

Jesse werd geïnspireerd door een oude reddingsboei aan de oever van de vijver.

Deze reddingsboei lijkt daar al jaren aan die paal te hangen zonder ooit gebruikt te worden. Hoogstwaarschijnlijk hangt hij daar enkel omwille van één of andere regelgeving die zijn aanwezigheid daar verplicht. Daarom leek het hem sympathiek om een boei zo aan te passen dat hij op een meer opwindende manier kan wachten.

De aangepaste boei van Jesse drijft op het water maar beweegt zich ook voort. Draaiend rond zijn as beweegt hij steeds in een rechte lijn over het water tot hij de oever bereikt, daar verandert hij van richting en gaat er weer vandoor tot hij weer op de kant botst. Denk aan de moderne robotische stofzuigers die automatisch door de ruimte bewegen. Zo zal de boei speurend naar te redden drenkelingen de vijver afgaan -daarbij hoogstwaarschijnlijk in conflict tredend met de eenden.

Wat je te zien krijgt is dus een soort overijverige reddingsboei die zich autonoom en willekeurig op het wateroppervlak zal bewegen.

De Vos Kasper

(Antwerpen, 28 juli 1988)
Master in de beeldende kunsten (afstudeerrichting vrije kunsten) – Hogeschool Gent

Aan’schouw’ is een installatie bestaande uit drie structuren, opgesteld in groep, die schoorstenen voorstellen.

De schoorstenen zijn monumentaal van aard en geïnspireerd op de typerende Belgische bouwstijl waarbij de uniciteit van de doe-het-zelver sprekend naar voren komt.

Onderaan in de sculpturen zijn er openingen voorzien die een functioneel aspect van deze installatie herbergen: namelijk de mogelijkheid om te barbecueën is mee in deze sculpturen ingebouwd. De bakstenen schoorstenen verwijzen naar de gemetselde sokkels die in het museum alom tegenwoordig zijn.

Aan’schouw’ is een installatie die mensen rondom zich verzamelt, die verhalen en ervaringen uitwisselen bij het eten van voedsel, dat is bereid in een schoorsteen als symbool voor de welvaart van onze cultuur.

Vanluffelen Amber

(Brasschaat, 22 maart 1991)
Studente Bachelor in de beeldende kunsten (afstudeerrichting vrije kunsten) – Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Dit voorstel wil een synergie bewerken tussen enerzijds het Middelheimmuseum en anderzijds de publieke ruimte.

In de bestaande omheining die het museum begrenst, wil Amber een kleine opening maken. Aansluitend aan het gat dat zo ontstaat wordt een gang gebouwd met een lengte van 26 meter. Deze gang, breed genoeg voor één persoon, komt uit op een cirkelvormige plaats.

Zowel gang als eindpunt worden in hetzelfde materiaal gemaakt als het al bestaande hekwerk. Door de totale publieke ruimte te laten binnendringen in het museum creëert ze zo een tussenruimte met een dubbele identiteit.

De toeschouwer zal zich op grond van het museum bevinden en hierdoor omringd zijn, zonder het contact met die ‘open’ publieke ruimte te verliezen.