De Middelheim Promotors anno 2016

De museumuitstappen zijn nog steeds het handelsmerk van de Middelheim Promotors. Bijna maandelijks wordt voor de leden een eendagsbezoek aan een of meerdere tentoonstellingen in binnen-en buitenland georganiseerd.

In samenwerking met de Vrienden Conservatorium Antwerpen hebben jaarlijks twee zgn. aperitiefconcerten plaats in het kunstwerk ‘atelier Joep Van Lieshout’.

De artistieke ontmoetingen in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, waar de uitgevoerde muziekstukken vooraf becommentarieerd worden, zijn een ontmoetingsplaats voor de vrienden van het conservatorium, de vrienden van het Dotatiefonds voor Boek en Letteren en de Middelheim Promotors.

Jaarlijks creëert een kunstenaar een kunstwerk in beperkte oplage dat exclusief door de leden kan worden aangekocht. Bij de auteurs van deze kunstwerken vindt men namen als Tony Cragg, Jessica Stockholder, Luc Van Soom, Jan Van Riet, Philip de Aguirre, Luc Tuymans, Hans Op de Beeck en vele anderen.

 A walk in the park

Uitgegeven naar aanleiding van 50 jaar Middelheim Promotors verhaalt het boek “A walk in the park” hoe de Promotors in de voorbij jaren hebben bijgedragen aan het behoud en de uitbreiding van het museum Middelheim. Het boek geeft naast de nodige achtergrondinformatie, vooral het “beeld”-verhaal van de wijze waarop de Promotors het museum hebben ondersteund.

JUBILEUMBOEK

Alle beelden die met de hulp van de Promotors werden verworven komen in het boek fraai geïllustreerd aan bod. Ook alle uitgaven die door de Promotors in de 50 jaar werden uitgegeven krijgen aandacht.

Dit prachtige boek is nog steeds te koop in de museumshop aan de prijs van 35 euro. Wil u van uw boek een echt collectors item maken, kan u een speciaal voor het boek ontworpen en dus exclusieve “kunst-“wikkel kopen. Het boek samen met de wikkel van ofwel Henk Visch, ofwel Kati Heck kost 60 euro. Echt de moeite!

 

 

Geschiedenis

Onder het voorzitterschap van Fernand Bertrand (de vader van onze huidige voorzitter) werd reeds in 1967, twee jaar na haar oprichting, de magistrale beeldengroep ”Het schaakspel” van Vic Gentils aangekocht.

In die periode van hoogconjunctuur hebben de Middelheim Promotors met succes bemiddeld bij verscheidene firma’s om kunstwerken aan het museum te schenken.

De Middelheim Promotors zijn zich tot op heden blijven inzetten om de collectie van het Middelheimmuseum te versterken. Over de loop van 50 jaar is de lijst kunstaankopen indrukwekkend te noemen (cf. bijlage ‘Kunstaankopen’). Deze kunstwerken worden vanaf het najaar van 2015 in de kijker gezet met een tentoonstelling.

In de orangerie van het museum werden van 1966 tot 1988, in de jaren dat er geen biënnale was, tentoonstellingen georganiseerd door de Middelheim Promotors met telkens een grafisch mooi uitgegeven catalogus.

Van 1965 tot 1971 organiseerden de Middelheim Promotors samen met de Filharmonische Vereniging van Antwerpen en Jeugd en Muziek Antwerpen 19 promenadeconcerten voor de jeugd. Bij elke uitvoering werden één of twee beelden uit de verzameling van het museum op het podium van de Koningin Elisabethzaal opgesteld en voor het concert kort aan het publiek voorgesteld.
In 1969 werd, in samenwerking met de toenmalige BRT, gestart met de organisatie van jazz-promenadeconcerten, de voorloper van Jazz Middelheim.

Van 1992 tot 2002 hadden jaarlijks de Midzomernachtfeesten plaats in samenwerking met het conservatorium van Antwerpen, de Studio Herman Teirlinck en het Hoger Instituut voor Dans. Klassieke muziek, jazz, woordkunst, kleinkunst en dans kwamen aan bod.

Bij twee sponsoravonden, die in 1997 en 1999 plaatsvonden, hebben ministers en belangrijke bedrijfsleiders de genodigden gegidst.

In 2000 droeg de vzw Middelheim Promotors substantieel bij tot de aankoop van het archief en de bibliotheek van Michel Seuphor.

In 2004 werd een druk bezochte cursus kunstgeschiedenis voor de leden ingericht.

Sinds 2009 ondersteunt de vzw Middelheim Promotors jaarlijks het documentatiecentrum Lode Craeybeckx. Dit centrum, dat gevestigd is in de orangerie van het Middelheimmuseum, verzamelt en verstrekt informatie over moderne en hedendaagse beeldende kunst van Rodin tot op heden. Het staat open voor het publiek (op afspraak).

In 1997 gaven de Middelheim Promotors aan het museum de financiële mogelijkheid om een educatieve werking op te starten: 8 educatieve brochures werden uitgegeven, een ateliertent werd aangekocht samen met werkingsmateriaal om een atelierwerking op te starten. Ook na de opstart van de dienst publiekswerking in 1999 steunden de Middelheim Promotors de werking o.a. voor de aanmaak van de educatieve brochure bij de tentoonstelling rond Auguste Rodin in 2004 en bij de aanmaak van de Sculpturized! Multimediatoer in 2011.

In juni 2014 had een midzomernachtelijke poëziewandeling ”Dichter bij beeld” plaats. 15 dichters droegen voor de deelnemers een door hen geschreven gedicht voor bij een beeld dat hen inspireerde. Aan de deelnemers werd een mooi geïllustreerde brochure aangeboden waarin de gedichten en de foto’s van de werken gebundeld staan.

Sponsors & Financiële Partners

Wil je ook sponsoren?

Indien je Middelheim Promotors VZW wenst te sponsoren kan dit op verschillende manieren.

Gebruik onderstaand contactformulier, wij bieden graag een antwoord op uw vragen.